Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

Edna Hill Beach Resort

   243 Ngư Ông, P Lạc Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận

   Tầng 7, Toà Nhà Văn Phòng Tổng Công Ty Thủy Lợi 4-CTCP, 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

   028.38040707 - (+84) 903708899

   Fax: 028.35117789

   ednaresort.pt@gmail.com

   www.ednaresort.com

Nhận tin mới từ chúng tôi
   243 Ngư Ông, P Lạc Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận
   Tầng 7, Toà Nhà Văn Phòng Tổng Công Ty Thủy Lợi 4-CTCP, 102 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
   028.38040707 - (+84) 903708899   
   Fax: 028.35117789
   ednaresort.pt@gmail.com 
  www.ednaresort.com

0903708899